In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals I.VL.A. er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

 

1. Beslissingen Raad van Bestuur

 

AGENDA + BESLISSINGEN RVB 2016

AGENDA + BESLISSINGEN RVB 2015

AGENDA + BESLISSINGEN RVB 2014

AGENDA + BESLISSINGEN RVB 2013

AGENDA + BESLISSINGEN RVB 2012

 

 

2. Processen-verbaal AV

 

PROCES-VERBAAL ALG.VERG. 30-06-2015

PROCES-VERBAAL ALG.VERG. 26-06-2014 - getekend

PROCES-VERBAAL 19-12-2013

PROCES-VERBAAL ALG.VERG. 26-06-2013

PROCES-VERBAAL BAV 28-03-2013

PROCES-VERBAAL 27-12-2012

PROCES-VERBAAL ALG.VERG. 28-06-2012

PROCES-VERBAAL 28-12-2011

PROCES-VERBAAL ALG.VERG. 30-06-2011

 

 

3. Jaarverslagen

 

JAARVERSLAG 2016

JAARVERSLAG 2015

JAARVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2013

JAARVERSLAG 2012

 

I.VL.A. • Meersbloem-Melden 46A • 9700 Oudenaarde • T055302713 • F055302759 • E-mail: info@ivla.be