Veel gestelde vragen ...

Hoe kan men een container proper houden?

Een eenvoudige manier om te voorkomen dat afvalresten in de container achterblijven, is onderin enkele vellen krantenpapier leggen. Wanneer de container geledigd wordt, wordt deze gekanteld en geschud. Een stuk krant komt makkelijk los en bijgevolg zal al het afval erboven uit de container verwijderd worden. Bovendien absorbeert het krantenpapier vocht dat afkomstig is van het afval. Voor wie de grijze container niet wenst te reinigen, zijn er in de handel ook speciale flinterdunne zakken te koop die een volume hebben dat overeenstemt met dit van een container. Zo een zak heeft een verwaarloosbaar gewicht, de geringe draagkracht ervan vormt geen probleem omdat het gewicht van het afval gedragen wordt door de container. Wanneer de container geledigd wordt valt de zak met al het afval erin uit de gezinscontainer.

 

Is DIFTAR wel fraudebestendig?

Vóór het ledigen, controleert het systeem of de aangeboden container wel geledigd mag worden. Een gestolen container komt op een zwarte lijst te staan, waarvan dagelijks een geactualiseerde versie in de boordcomputer is opgeslagen. Containers op de zwarte lijst mogen niet zondermeer geledigd worden. Dit voorkomt dat iemand een container zou stelen om dan op kosten van de eigenaar zijn afval aan te bieden. Ook de containers die bij de groene lijn werden afgemeld omdat de mensen bv. verhuisd zijn, worden op deze zwarte lijst gezet zolang niemand anders zich aangemeld heeft. Op deze manier kan er geen afval meegegeven worden op rekening van de vorige bewoner.

 

Zal mijn buur afval dumpen in mijn container?

Eén van de bedenkingen die mensen zich maken bij een systeem waarbij betaald moet worden per aangeboden kilogram afval, is de vrees dat de buur of een passant zijn afval in hun container zal dumpen. Technisch valt hier wel een mouw aan te passen: het is namelijk mogelijk om een container te voorzien van een slot dat de gebruiker kan openen met behulp van een sleutel. Wel moet vermeden worden dat de beladers bij hun ophaalronde een reusachtige sleutelbos moeten meetrossen. Daarom zijn de sloten zo ontworpen dat, als de container wordt omgekeerd door het beladingsmechanisme van de huisvuilwagen, het slotmechanisme verschuift waardoor het slot wordt ontsloten. Deze technische oplossing is echter niet goedkoop en is daarom enkel te verkrijgen door het betalen van 30 EUR. Een dergelijk slot kan aangevraagd worden via de groene lijn en zal enkel geleverd worden na betaling.

 

Moet er ook betaald worden voor het afval dat achterblijft in de container?

De hoeveelheid afval die aangeboden wordt door de burger wordt bepaald door dit afval te wegen. Hiervoor wordt de container gewogen voor lediging en na lediging. Het verschil tussen deze twee wegingen wordt gebruikt om de hoeveelheid afval dat uit de container verwijderd is te bepalen. Afval dat eventueel achterblijft in de container wordt dus niet aangerekend. Enkel het afval dat effectief uit de container is verwijderd wordt in rekening gebracht.

 

Is het wegen van het afval wel nauwkeurig?

De hoeveelheid afval die aangeboden wordt door de burger wordt vastgesteld door dit afval te wegen. Hiervoor wordt de container gewogen vóór lediging en na lediging. Het verschil tussen deze twee wegingen is de hoeveelheid afval die uit de container verwijderd is. Voor de weging van containers met een beladingssysteem bestaan er ijkprocedures die erkend zijn door het Ministerie van Economische zaken. Zo een ijkprocedure garandeert dat systematische afwijkingen van de wegingen die een invloed kunnen hebben op de kostenaanrekening uitgesloten zijn. Om de beïnvloeding van de weging door toevallige omstandigheden te minimaliseren, worden tijdens de hefbeweging meerdere wegingen uitgevoerd. Op basis van deze metingen wordt een gemiddelde bepaald. Zulk een gemiddelde is een betrouwbare maat omdat afwijkende metingen op deze manier geneutraliseerd worden.

I.VL.A. • Meersbloem-Melden 46A • 9700 Oudenaarde • T055302713 • F055302759 • E-mail: info@ivla.be