Afvalinzameling bij winterweer

In de winter kunnen de wegen en de voetpaden gevaarlijk glad zijn. Ook de afvalophalers kunnen daar hinder van ondervinden.

Hier enkele aandachtspunten:

 

Plaats het afval tijdig buiten. De ophalingen starten om 7u.

 

Plaats de Diftar container, de blauwe PMD zak en het papier op een goed zichtbare plaats. Controleer of de fracties niet zijn ondergesneeuwd.

 

Bij zwaar winterweer kunnen de ophalingen vertraging oplopen. Als de veiligheid van de ophalers en de andere weggebruikers niet kan gegarandeerd worden, kan het gebeuren dat een inzamelronde geannuleerd of verplaatst wordt.  Kijk op www.ivla.be voor meer informatie.

 

De combinatie van eindejaarsfeesten en wintertoestanden op de weg kan tot gevolg hebben dat sommige glasbollen overvol zitten. Als dat het geval is, neem het glas dan terug mee en deponeer het in een andere glasbol of breng het naar het containerpark.

Uw afvalintercommunale IVLA

Opgepast: enkel PMD-zakken die het IVLA-logo dragen (IVLA is de intercommunale waartoe uw gemeente behoort) worden meegenomen.

PMD-zakken afkomstig van andere intercommunales worden geweigerd. Als u een nieuwe rol koopt in de winkel, gelieve te controleren of het wel degelijk PMD-zakken zijn bestemd voor het IVLA-gebied.

Koop PMD-zakken van IVLA!

Het afvalbeleid in de Vlaamse Ardennen wordt intergemeentelijk georganiseerd. Ontdek via het filmpje hoe de wisselwerking tussen de gemeenten/steden en de afvalintercommunale verloopt en wat de rol van IVLA is.

Zachte plastics

Vanaf 2017 kan je op alle containerparken van het IVLA-werkingsgebied terecht met je zachte plastics. Door deze plastics uit de diftarcontainer te laten reduceren we niet alleen ons restafval maar vermindert ook de CO2  uitstoot bij de verbranding.

 

U sorteert de zachte plastics in de daarvoor voorziene zakken op het containerpark. U hoeft dus zelf geen zakken aan te kopen.

 

Er zijn 3 soorten zachte plastics:

- Plastic bloempotjes en plantentrays zonder plantenresten, aarde en zand

- Plastic folies

- Overige zachte plastics

Wat mag wel bij OVERIGE zachte plastics:

Bakjes van groenten en fruit (vb. Champignon) en kaas en vleeswaren, botervlootjes, HDPE flessen, kuipjes, yoghurt (potjes, dozenplastic, klein speelgoed.

 

Wat mag niet bij OVERIGE zachte plastics:

Folie, mix harde plastics, pet flessen horen in de PMD-zak

 

Heeft u opmerkingen, vragen of wenst u meer inlichtingen, neem dan contact op met de gratis groene lijn op het nummer:

0800 90 270

 

Klik hier voor uw

 

DIFTARCONTAINER

IVLA stelt u de afvalapp “afvalwijzer” voor.

Download de app uit de Appstore,

Google Play, windows Store

of ga naar de website

www.afvalwijzer.be.

I.VL.A. • Meersbloem-Melden 46A • 9700 Oudenaarde • T055302713 • F055302759 • E-mail: info@ivla.be