Missie

 

De Intergemeentelijke Vereniging IVLA is een coördinerend orgaan dat aan de participerende gemeenten een totaaloplossing aanbiedt wat betreft het logistieke beheer van de verschillende afvalstromen die zowel voortkomen uit de haalmethode (huis-aann-huis) als de brengmethode (containerparken).

 

IVLA waakt steevast over een gezond tussen ecologie en economie ten einde dit takenpakket naar behoren uit te voeren en streeft naar een uniform afvalbleid binnen het samenwerkingsgebied. Naast het coördinerende gedeelte heeft IVLA ook een ondersteunende taak ten aanzien van de gemeente-vennoten en zijn inwoners op vlak van sensibilisatie en communicatie.

 

Concreet betekent dit dat IVLA alle huis-aanhuisinzamelingen coördineert. Anno 2011 haalt IVLA volgende fracties aan huis op:

 

Huisvuil - PMD

Papier en Karton - Grof vuil (na afroep)

Snoeihout (na afroep)

KGA (wijkinzamelingen in Lierde, Oudenaarde, Maarkedal en Horebeke)

IVLA staat niet alleen in voor de huis-aan-huisinzamelingen. Ook op de containerparken worden heel wat afvalfracties ingezameld en verwerkt door I.VL.A. De uitbating zelf blijft in handen van de gemeenten.

I.VL.A. • Meersbloem-Melden 46A • 9700 Oudenaarde • T055302713 • F055302759 • E-mail: info@ivla.be