Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

 • Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

 • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Je afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel je login aan!

Asbest - op afroep

Over de dienstverlening

Bel naar de IVLA-infolijn 0800 90 270 om asbestplatenzakken of kuubzakken te bestellen. De infolijn deelt mee wanneer de zakken geleverd worden en wanneer de gevulde zakken opgehaald worden.

Let op: neem de voorwaarden goed door vooraleer je een ophaling reserveert, zo vermijden we dat er zakken niet kunnen opgehaald worden wegens onvoorziene problemen.

De timing hangt af van hoeveel vraag er is. Vraag je zakken dus ruim op tijd aan, want de actie kent veel succes.

Let op: neem de voorwaarden goed door vooraleer je een ophaling reserveert, zo vermijden we dat er zakken niet kunnen opgehaald worden wegens onvoorziene problemen.

Volg de instructies in de folder die met jouw pakket meegeleverd wordt en bied alles aan op de afgesproken dag, op een toegankelijke plaats langs de straatkant

Waar moet je op letten:

 • Enkel hechtgebonden asbesttoepassingen worden aan huis opgehaald.
 • Enkel asbestzakken die via de infolijn besteld worden, worden opgehaald. Zakken van privé-aanbieders komen niet in aanmerking.
 • Een platenzak kan je enkel voor golfplaten gebruiken. Er kunnen ongeveer 10 platen in een zak.
 • In een kuubzak kan je ander hechtgebonden asbestpuin kwijt, zoals dakleien, bloembakken, vloertegels, …
 • Gooi geen ander afval in de zakken. 
 • Breek of bewerk het asbesthoudend materiaal niet!
 • Ongebonden asbest mag je niet zelf verwijderen. Doe hiervoor beroep op een professionele asbestverwijderaar.

Neem alle voorwaarden goed door vooraleer je een ophaling reserveert!

Je betaalt € 30 per afroep. Bij een afroep ontvang je standaard 1 zak en 2 preventiekits.

Wens je extra zakken of preventiekits? Dan betaal je € 30 per bijkomende zak en € 10 per extra preventiekit.

Omdat we asbesthoudend materiaal niet kunnen recupereren of recycleren, wordt dit naar de deponie van Vanheede gebracht. Daar doen ze al het mogelijke om de milieu-impact zo laag mogelijk te houden. De deponie bevindt zich in een kleiontginningsgebied. Alle teelaarde, zandleem en klei die vrijkomen, kunnen meteen worden ingezet als grondstof. Verder wordt het biogas dat vrijkomt uit de deponie omgezet in groene elektriciteit, en wordt de warmte die vrijkomt gebruikt in een naburig bedrijf. De doelstelling op lange termijn is om de deponie om te vormen tot een natuurgebied.

Over asbest

Asbest is gevaarlijk wanneer je losse asbestvezels inademt. Deze dringen zeer diep in de longen en kunnen ernstige ziektes veroorzaken.

De vezels kunnen vrijkomen wanneer je asbesthoudend materiaal verwijdert, maar ze zijn niet zichtbaar met het blote oog. Neem daarom steeds de nodige voorzorgsmaatregelen als je asbest verwijdert. Download onze brochure voor meer info.

In hechtgebonden asbesthoudende toepassingen zijn de asbestvezels gebonden met een bindmiddel, zoals cement, kunststof of lijm. De bekendste voorbeelden zijn asbesthoudende leien en golfplaten. In oudere gebouwen en woningen komen vandaag nog heel wat hechtgebonden asbesthoudende materialen voor.

Hechtgebonden asbest is het minst schadelijk voor de gezondheid, zolang je er correct mee omgaat (niet breken, slijpen, boren, ...). Dit soort asbest mag je als particulier zelf verwijderen, mits je de nodige voorzorgsmaatregelen naleeft.

Toepassingen met niet-hechtgebonden asbest bevatten weinig bindmiddel of gebruiken een zwak bindmiddel zoals gips en zijn gevoeliger voor beschadigingen. Daardoor is de kans dat asbestvezels vrijkomen veel hoger. Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld de plaasterisolatie rond leidingen van de centrale verwarming.

Doe steeds beroep op een erkende asbestverwijderaar om niet-hechtgebonden asbest te laten verwijderen.

Om helemaal zeker te zijn of er asbest in bepaald materiaal zit, kan je een asbestlabo of expert inschakelen.

Wil je het zelf herkennen? Dan kan je deze tips gebruiken of de app AsbestCheck downloaden.

Je kan hechtgebonden asbest ook naar het recyclagepark brengen, zeker als het om kleine hoeveelheden gaat. Hou in dat geval rekening met onderstaande zaken:

 • Je moet asbest verpakt aanleveren in doorzichtige folie van minstens 100 micron dik (liefst 150 micron).
 • Plak deze goed af met stevige plakband. 
 • Je kan deze folie verkrijgen in het recyclagepark of bij IVLA.