Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Je afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel je login aan!

Bedrijven

Kleine ondernemingen kunnen hun bedrijfsrestafval via IVLA laten ophalen. Het gaat dan om gelijkaardig bedrijfsafval dat inzake aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval.
Let wel:

  • Als je op hetzelfde adres gedomicilieerd bent, dien je je huishoudelijk afval apart aan te bieden. Er worden dus twee aanslagbiljetten opgemaakt.
  • We bieden geen 1100 L containers aan.

Ander adres? Laat het ons weten

Voor bedrijven krijgen wij geen adreswijzigingen door. Wij weten dus niet of de zaak in kwestie nog bestaat op het bij ons gekende adres. 

Is jouw zaak verhuisd? Gesloten? Heb je het pand verkocht?
Dan laat je best zo snel mogelijk jouw container afmelden. Dit kan via onze IVLA-infolijn of via info@ivla.be. Zo kunnen wij het adressenbestand up-to-date houden en vermijden we dat er foutieve aanslagbiljetten de deur uitgaan.

Heb je de container niet afgemeld en dus een foutief aanslagbiljet ontvangen? Wij zetten dit graag recht, mits we de nodige bewijsstukken ontvangen (bv. akte van verkoop pand, publicatie uit staatsblad, ...).

Wat met PMD en papier/karton?

Voor de inzameling van PMD en papier/karton moeten bedrijven beroep doen op een privé-inzamelaar. Je kan een lijst van geregistreerde inzamelaars raadplegen op https://ovam.vlaanderen.be/registratie-als-inzamelaar-afvalstoffenhandelaar-makelaar.

Goed sorteren op de werkvloer

Maak correct sorteren gemakkelijker voor je werknemers: gebruik het campagnemateriaal van OVAM.