Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Je afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel je login aan!

Bedrijven

Sorteerverpliching etensresten en keukenafval

Sinds 2021 moesten al heel wat bedrijven (zoals horeca, zorginstellingen, …) verplicht keukenafval en etensresten sorteren. Vanaf januari 2024 geldt deze verplichting voor alle bedrijven, ongeacht of er eten geserveerd wordt of niet. 
Etensresten en keukenafval vallen onder GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

Voor intercommunales die nog geen selectieve inzameling van GFT aanbieden, is het niet haalbaar om dit vanaf 2024 te organiseren. OVAM bood hen de mogelijkheid om uitstel aan te vragen voor deze selectieve inzameling tot uiterlijk januari 2026. Ook IVLA diende een aanvraag tot uitstel in. 

Dit uitstel geldt echter enkel voor huishoudens, niet voor bedrijven. Kleine bedrijven die vergelijkbaar bedrijfsafval door IVLA laten ophalen, zullen voor GFT vanaf 2024 dus een contract met een privé-inzamelaar moeten afsluiten. Een lijst van erkende inzamelaars is terug te vinden op www.ovam.be.

Voor meer informatie rond deze nieuwe sorteerverplichting kan je terecht op de website van OVAM:

Sorteerverplichting voor keukenafval en etensresten (vlaanderen.be)

FAQ Nieuwe sorteerverplichting bedrijven: keukenafval en etensresten (vlaanderen.be)

GFT selectief inzamelen

Kleine ondernemingen kunnen hun bedrijfsrestafval via IVLA laten ophalen. Het gaat dan om vergelijkbaar bedrijfsafval dat inzake aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval.
Let wel:

  • Als je op hetzelfde adres gedomicilieerd bent, dien je je huishoudelijk afval apart aan te bieden. Er worden dus twee aanslagbiljetten opgemaakt.
  • We bieden geen 1100 L containers aan.

Ander adres? Laat het ons weten

Voor bedrijven krijgen wij geen adreswijzigingen door. Wij weten dus niet of de zaak in kwestie nog bestaat op het bij ons gekende adres. 

Is jouw zaak verhuisd? Gesloten? Heb je het pand verkocht?
Dan laat je best zo snel mogelijk jouw container afmelden via onze IVLA-infolijn of via info@ivla.be. Zo kunnen wij het adressenbestand up-to-date houden en vermijden we dat er foutieve aanslagbiljetten de deur uitgaan.

Heb je de container niet afgemeld en dus een foutief aanslagbiljet ontvangen? Wij zetten dit graag recht, mits we de nodige bewijsstukken ontvangen (bv. akte van verkoop pand, publicatie uit staatsblad, ...).

Grotere hoeveelheden bedrijfsafval

Bedrijven wiens afval niet meer in de categorie 'vergelijkbaar bedrijfsafval' valt, moeten voor de inzameling van hun afval beroep doen op een privé-inzamelaar. Raadpleeg hier een lijst van geregistreerde inzamelaars.

Goed sorteren op de werkvloer

Maak correct sorteren gemakkelijker voor je werknemers: gebruik het campagnemateriaal van OVAM of de Sorteerwinkel van FostPlus.