Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Je afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel je login aan!

Historiek

Op 1 april 1986 besloten Lierde, Oudenaarde, Ronse en Wortegem-Petegem de handen in elkaar te slaan voor het afvalbeheer binnen de regio. De Intergemeentelijke Vereniging voor Verwijdering van Huishoudelijke Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, afgekort IVLA, was geboren. Gelijktijdig met deze oprichting nam IVLA de verbrandingsoven over van de stad Ronse.

Hiermee stond de intercommunale zelf in voor de verwerking van het opgehaalde restafval. In 1995 werd de verbrandingsoven definitief gesloten. Ondertussen traden ook nog de gemeenten Maarkedal, Zingem, Horebeke, Brakel en Zwalm toe. Anno 2011 bestaat IVLA dus uit negen gemeenten.

Missie

IVLA moet zich de komende jaren verder profileren als een lerende, open en ambitieuze organisatie die verbindend werkt. De focus op een efficiënt beleid blijft hierin centraal staan. Door op korte en middellange termijn meer aandacht te vestigen op maatwerk kunnen er op de langere termijn harmonisaties worden gerealiseerd.

Samen naar duurzaamheid

Vlaanderen staat aan de top op het vlak van afvalbeleid. Als intercommunale dragen ook wij ons steentje bij aan een duurzaam afvalbeleid door:

  • geen onnodige kilometers te rijden,
  • energie en warmte te recupereren bij de verwerking van afval,
  • in te zetten op afvalpreventie.