Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

 • Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

 • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Je afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel je login aan!

Privacybeleid IVLA

Privacyverklaring I.VL.A.
Bij afvalinzameling verwerkt de Intergemeentelijke Vereniging voor Verwijdering van Huishoudelijke Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, verder I.VL.A. genoemd, persoonsgegevens van haar inwoners. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe I.VL.A. met jouw persoonsgegevens omgaat, welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welke doeleinden en aan wie je persoonsgegevens worden verstrekt.

Contactgegevens
Intercommunale I.VL.A.
Meersbloem Melden 46A
9700 Oudenaarde
055 30 27 13

Gegevensverwerking in het kader van de afvalinzameling

Diftar-inzameling

 • Identiteitsgegevens referentiepersoon (= gezinshoofd)
 • Rijksregisternummer referentiepersoon (= gezinshoofd)
 • Gezinssamenstelling (in kader bepalen volume restafvalcontainer)
 • Gegevens over het recht op een sociale (i.f.v. het toekennen van een sociale of medische tegemoetkoming)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Operationele gegevens die I.VL.A verkrijgt, noodzakelijk voor de uitvoering van de opgelegde bevoegdheden, o.a. aard, frequentie, hoeveelheid,… van de aangeboden afvalstoffen.

Inzameling overige fracties

 • Adresgegevens
 • Rekeningnummer indien nodig (bv. bij aanvraag grofvuil aan huis)

Contact en informatie

In geval van een verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon of website:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inhoud verzoek/klacht/melding

Recyclageparken

 • NAW-gegevens
 • Identiteitsgegevens referentiepersoon (= gezinshoofd)
 • Rijksregisternummer referentiepersoon (= gezinshoofd)
 • Hoeveelheid en datum bezoek aan recyclagepark
 • Saldo
 • Nummerplaten

Andere soorten gegevensverwerking

Sociale media

I.VL.A. is actief op sociale mediaplatformen, namelijk Facebook, Linkedin en Youtube. 

Indien je ons via deze kanalen een privébericht stuurt, dan worden je persoonsgegevens daarbij verwerkt. Wij gebruiken die gegevens enkel om je verder te helpen. Na afhandeling worden deze berichten nog 1 maand door ons bewaard.

Indien je reageert op onze publieke berichten of deze berichten deelt of liket, dan zijn deze gegevens voor anderen zichtbaar. Deze publieke gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar zolang deze niet door jouzelf verwijderd worden.

Wij gebruiken Facebook om gericht te adverteren. Dat wil zeggen dat wij tegen betaling gerichte campagnes opzetten naar bepaalde gebruikers van dit platform. Wij voeren deze campagnes om te sensibiliseren, bepaalde activiteiten te promoten en onze vacatures bekend te maken.

Jouw persoonsgegevens worden als gebruiker van sociale media ook verwerkt door het sociale mediaplatform in kwestie. I.VL.A. heeft zelf geen controle over de verdere verwerking van je persoonsgegevens door deze platformen. Op die verwerkingen zijn de privacyverklaringen van de sociale mediaplatformen van toepassing.

Website

De website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. 

Beeldmateriaal

Voor de opname en het gebruik (publicatie) van beeldmateriaal zoals foto’s of films, vraagt I.VL.A. steeds het akkoord (toestemming) als de geportretteerden duidelijk individueel herkenbaar zijn. Dat gebeurt bij voorkeur vooraf en schriftelijk of digitaal. Is dat niet mogelijk, dan vragen we mondelinge toestemming. Je kan jouw toestemming op elk moment terug intrekken en vragen om de foto's te verwijderen.

Doelen van verwerking

De verwerking van je persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling gebeurt onder meer voor de volgende doeleinden:

 • Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid
 • De uitvoering van de activiteiten die noodzakelijk zijn ter realisatie van de statutaire doelstelling
 • Afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (zoals grofvuil, asbest, snoeihout)
 • De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling
 • Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling
 • Analyseren van de effectiviteit van de inzameling van afvalstoffen
 • Naleving van wettelijke verplichten en rechterlijke bevelen.
 • Informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen

Om genoemde doeleinde te kunnen bereiken heeft I.VL.A. je persoonsgegevens nodig in het kader van de afvalinzameling.

Algemeen

Wettelijke grondslag voor verwerking
I.VL.A. verwerkt je persoonsgegevens in het kader van de vervulling van haar taak om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

Derden
In het kader van de afvalinzameling werkt I.VL.A. samen met verschillende dienstverleners.

Aan deze derden kunnen je persoonsgegevens zoals hiervoor genoemd worden verstrekt. Deze derden zullen deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. I.VL.A. heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgegaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd.

Je persoonsgegevens zullen door I.VL.A. niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging
I.VL.A. neemt de beveiliging van je persoonsgegevens serieus. I.VL.A. heeft een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je persoonsgegevens en heeft afspraken gemaakt over de beveiliging met de derden die hiervoor zijn genoemd.

Websitebezoek
I.VL.A. gebruikt technische en functionele cookies bij een websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de I.VL.A.-website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Bij een eerste bezoek aan onze website, krijg je de mogelijkheid om zelf de cookie-instellingen aan te passen. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

I.VL.A. kan op haar website gebruik maken van diensten van derden om het surfgedrag van de websitebezoeker op te volgen, te analyseren en daarover te rapporteren. De derde die dergelijke diensten levert aan I.VL.A, kan hiertoe anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat je maakt van de website van I.VL.A, met inbegrip van jouw gedrag op de website. Dergelijke data laat I.VL.A. toe op te sporen waar er fouten in haar website zitten en hoe zij jouw gebruikerservaring op haar website kan verbeteren.

Je rechten
Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen vier weken een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit volgt dat je persoonsgegevens onjuist zijn of de verwerking in jouw ogen niet relevant is, kan je een verzoek indienen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling. 

Je hebt het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Daarnaast heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wens je een verzoek in te dienen, dan kan je deze richten aan:

Intercommunale I.VL.A.
Meersbloem Melden 46A
9700 Oudenaarde

Wijzigingen privacyverklaring

I.VL.A. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden steeds gepubliceerd op de website van I.VL.A, zodat je als burger op de hoogte blijft over welke (persoons)gegevens I.VL.A. verzamelt en waarvoor die gegevens gebruikt worden.

Datum laatste wijziging: 12/07/2022