Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

 • Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

 • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Je afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel je login aan!

Handige informatie

Breng je afgedankte matras naar het recyclagepark

Wist je dat je je oude matrassen gratis kwijt kan op het recyclagepark?

Matrassen bevatten verschillende onderdelen die gerecycleerd kunnen worden. Daarom zamelen we afgedankte matrassen in op het recyclagepark, in samenwerking met Valumat.
Het enige waar je rekening mee moet houden, is dat de matrassen droog zijn en je ze niet in stukken snijdt maar in één geheel houdt.
Is dit niet het geval, dan moet je je matras aanbieden bij het grofvuil.

De ingezamelde matrassen worden ontmanteld, waarbij volgende onderdelen vrijkomen:

 • Springveren
 • Latex of PU-schuim
 • Textiel

Deze materialen worden dan in nieuwe toepassingen gebruikt.
Meer dan 80% van een oude matras is grondstof voor een nieuwe toepassing. Je geeft je matras dus letterlijk een tweede leven!

Is jouw matras nog in goede staat? Dan kan je ze aan de Kringwinkel schenken.

Breng je oude matras naar het recyclagepark

Recycleer je frituurolie tot biodiesel

Is het frituurvet of de –olie na een 15-tal bakbeurten aan verversing toe?
Breng het dan naar het recyclagepark of een Oliobox.

Gebruikte frituurvetten of -oliën zijn schadelijk voor het milieu.
Maar wanneer ze op de juiste manier worden ingezameld, kunnen deze afvalstoffen gerecycleerd of hergebruikt worden. 

Ze worden ingezet als biodiesel, als brandstof voor productie van groene elektriciteit of als grondstof in de oleochemische sector.

Ophalingen op afroep

Zes keer per jaar kan je grofvuil aan huis laten ophalen na reservatie.

Hoe een ophaling aan huis reserveren?
Bel naar de IVLA-infolijn 0800 90 270 of reserveer digitaal via uw persoonlijk portaal. Als je een aanvraag doet via de website krijg je automatisch een e-mail met de bevestiging van je aanvraag.

Ophaaldata
De juiste ophaaldag wordt meegedeeld bij de reservatie. Het grijze telefoontje op de afvalkalender duidt de laatste dag aan dat je kan reserveren voor een ophaling aan huis.

Kosten
Een ophaling aan huis van grofvuil kost € 30.
Op je Diftar rekening staan de volgende kosten:

 • De kosten voor uw Diftar huisvuilcontainer
 • De kosten voor de ophalingen op afroep (als u die aangevraagd hebt)
 • De kosten voor het recyclagepark

Aanbieden extra zakken

Kan al je afval uitzonderlijk niet in de diftarcontainer? Dan kan je naast je container extra zakken aanbieden. Indien je hiervan gebruik wenst te maken, hou dan rekening met volgende punten:

 • Bel het nummer 0800 90 270 en meld hoeveel extra zakken je wenst aan te bieden. Opgepast, je dient dit aan te vragen ten laatste de dag vóór de ophaling vóór 15u. Indien de ophaling op een maandag valt, moet de aanvraag voor extra zakken al op vrijdag gebeuren.
 • Je kan maximum 3 keer per jaar gebruik maken van deze service.
 • Er mogen maximum 10 extra zakken worden aangeboden. Eén zak mag maximum 15 kg wegen en moet qua formaat steeds in de container passen.
 • Er mogen geen PMD-zakken worden gebruikt.
Meer info over composteren of grof huisafval een nieuw leven in te blazen?
Neem een kijkje op onze pagina

FAQ

 • Een eenvoudige manier om te voorkomen dat afvalresten in de container achterblijven, is onderin enkele vellen krantenpapier leggen. Wanneer de container geledigd wordt, wordt deze gekanteld en geschud. Een stuk krant komt makkelijk los en bijgevolg zal al het afval erboven uit de container verwijderd worden. Bovendien absorbeert het krantenpapier vocht dat afkomstig is van het afval.
 • Creëer laagjes van droog en natter afval om te vermijden dat het te vochtig wordt in je container.
 • Maak je container regelmatig proper met kokend water en een scheut azijn of groene zeep. Laat het nadien goed drogen.
 • Voor wie de grijze container niet wenst te reinigen, zijn er in de handel ook speciale flinterdunne zakken te koop die een volume hebben dat overeenstemt met dit van een container. Zo een zak heeft een verwaarloosbaar gewicht, de geringe draagkracht ervan vormt geen probleem omdat het gewicht van het afval gedragen wordt door de container. Wanneer de container geledigd wordt valt de zak met al het afval erin uit de gezinscontainer.
 • Last van maden? Gooi wat klimop of lavendel in de container.
 • Zet de container indien mogelijk in de schaduw.

DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van de hoeveelheid afval, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’. Om de hoeveelheid afval te meten dat elk gezin meegeeft, gaan we het afval wegen. Wegen is alleen mogelijk in een afvalcontainer met een gegevens-chip. Ieder gezin beschikt over een donkergroene container voor restafval. In elke container zit een gegevens-chip. Deze gegevens kunnen op geen enkele manier gewijzigd worden zodat fraude uitgesloten is.

Vóór het ledigen, controleert het systeem of de aangeboden container wel geledigd mag worden. Een gestolen container komt op een zwarte lijst te staan, waarvan dagelijks een geactualiseerde versie in de boordcomputer is opgeslagen. Containers op de zwarte lijst mogen niet zondermeer geledigd worden. Dit voorkomt dat iemand een container zou stelen om dan op kosten van de eigenaar zijn afval aan te bieden. Ook de containers die bij de groene lijn werden afgemeld omdat de mensen bv. verhuisd zijn, worden op deze zwarte lijst gezet zolang niemand anders zich aangemeld heeft. Op deze manier kan er geen afval meegegeven worden op rekening van de vorige bewoner

Eén van de bedenkingen die mensen zich maken bij een systeem waarbij betaald moet worden per aangeboden kilogram afval, is de vrees dat de buur of een passant zijn afval in hun container zal dumpen. Technisch valt hier wel een mouw aan te passen: het is namelijk mogelijk om een container te voorzien van een slot dat de gebruiker kan openen met behulp van een sleutel. Wel moet vermeden worden dat de beladers bij hun ophaalronde een reusachtige sleutelbos moeten meetrossen. Daarom zijn de sloten zo ontworpen dat, als de container wordt omgekeerd door het beladingsmechanisme van de huisvuilwagen, het slotmechanisme verschuift waardoor het slot wordt ontsloten. Deze technische oplossing is echter niet goedkoop en is daarom enkel te verkrijgen door het betalen van 30 EUR. Een dergelijk slot kan aangevraagd worden via de groene lijn en zal enkel geleverd worden na betaling.

De hoeveelheid afval die aangeboden wordt door de burger wordt bepaald door dit afval te wegen. Hiervoor wordt de container gewogen voor lediging en na lediging. Het verschil tussen deze twee wegingen wordt gebruikt om de hoeveelheid afval dat uit de container verwijderd is te bepalen. Afval dat eventueel achterblijft in de container wordt dus niet aangerekend. Enkel het afval dat effectief uit de container is verwijderd wordt in rekening gebracht.

De hoeveelheid afval die aangeboden wordt door de burger wordt vastgesteld door dit afval te wegen. Hiervoor wordt de container gewogen vóór lediging en na lediging. Het verschil tussen deze twee wegingen is de hoeveelheid afval die uit de container verwijderd is. Voor de weging van containers met een beladingssysteem bestaan er ijkprocedures die erkend zijn door het Ministerie van Economische zaken. Zo een ijkprocedure garandeert dat systematische afwijkingen van de wegingen die een invloed kunnen hebben op de kostenaanrekening uitgesloten zijn. Om de beïnvloeding van de weging door toevallige omstandigheden te minimaliseren, worden tijdens de hefbeweging meerdere wegingen uitgevoerd. Op basis van deze metingen wordt een gemiddelde bepaald. Zulk een gemiddelde is een betrouwbare maat omdat afwijkende metingen op deze manier geneutraliseerd worden.