Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Je afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel je login aan!

Leren afval beheren op school

Labo werd herwerkt

De leerlingen leren vooraf ‘de bende van de PAD’s’ (Plots Afgedankte Dingen) en hun verhaal kennen via een beeldverhaal als voorbereidende opdracht.  Eén van de  PAD’s brengt ons bij de problematiek van zwerfvuil.

De shift van lineaire naar circulaire economie is een rode draad in de nieuwe Labo. Het accent ligt op de grondstoffen. Recyclage wordt gezien als een oplossing voor de herwinning ervan. We tonen een nieuwe film over recyclage en benoemen ‘recyclaat’. De kinderen ontdekken in kleine groepjes opdrachten i.v.m. de overige 4R’en (Rethink- Reduce- Repair- Re-use). En we nodigen hen uit om een blijvend engagement rond afval aan te gaan via een actieposter voor de klas.

Info

Doelgroep: 2e en 3e graad lager onderwijs

Aantal deelnemers: per groep max. 25 deelnemers (= inschrijven per klasgroep)
Duur:  120 minuten

Gratis! Op jouw school! Door de coaches van GoodPlanet!

Je vindt er alles over terug in de brochure te raadplegen op de website www.fostplus.be.

Inschrijven

Heb je interesse voor deze workshop?  Schrijf dan je klas(sen) in via de online inschrijvingsmodule op www.labovorming.be Opgelet, het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijf je best zo snel mogelijk in.

Na ontvangst van jouw aanvraag, zal een coach van GoodPlanet Belgium contact met je opnemen om de nodige praktische afspraken te maken voor de vorming(en) in jullie school.  Voor meer inlichtingen kan je terecht bij GoodPlanet op het nummer 02 893 08 08 of per e-mail educatie@goodplanet.be.

Leren afval beheren op school