Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Je afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel je login aan!

  • by: IVLA
  • December 31st, 2022
  • Category:

2023 in focus


Op zoek naar een kort en krachtig overzicht over onze werking in 2023? Dan ben je hier aan het juiste adres! Veel leesplezier met deze '2023 in focus'.

In 2023 bood een inwoner uit het IVLA-werkingsgebied bood gemiddeld 125 kg restafval aan.
Als we naar de totale afvalberg in ons werkingsgebied kijken, zien we een lichte daling van 429 kg/inwoner naar 427 kg/inwoner.

We stellen vast dat meer scholen en verenigingen zich engageren voor operatie proper, wat we ook de volgende jaren zullen blijven aanmoedigen.

De sluikstortcamera's waren eind 2023 allemaal in gebruik. Hoewel ze veel meer dagen actief waren, werden er niet evenredig meer overtredingen vastgesteld, wat erop wijst dat de aanwezigheid van de camera's een gunstig effect heeft.

Ook de asbestinzameling aan huis was een succes. De actie waarbij de eerste afroep gratis was, liep eind 2023 af. De tarieven voor een asbestinzameling aan huis blijven echter zeer voordelig.

Verder merken we dat inwoners vaker de digitale weg naar IVLA vinden. Onze facebookpagina groeit traag maar gestaag, en ook het aantal bezoeken op onze website blijft stijgen. We zijn eind 2023 gestart met een digitale nieuwsbrief en maken ook vaker gebruik van de recycle app om berichten rond hinder te communiceren.

Veel leesplezier met het jaarverslag!

2023 in focus