Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Je afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel je login aan!

  • by: IVLA
  • December 31st, 2022
  • Category:

2022 in focus


Op zoek naar een kort en krachtig overzicht over onze werking in 2022? Dan ben je hier aan het juiste adres! Veel leesplezier met deze '2022 in focus'.

In 2022 zagen we voor nagenoeg alle fracties een daling. Dit heeft grotendeels te maken met de terugkeer naar het normale leven na corona. We zijn minder thuis, dus produceren we ook minder huishoudelijk afval. Een inwoner uit het IVLA-werkingsgebied bood in 2022 gemiddeld 124 kg restafval aan.

Als we naar de totale afvalberg in ons werkingsgebied kijken, zien we daar een daling van 476 kg/inwoner naar 429 kg/inwoner.

IVLA zette verder in op handhaving en sensibilisering. Er werden 8 nieuwe sluikstortcamera's aangekocht, die we stapsgewijs hebben ingezet rond de glasbolsites in onze regio. Aan de hand van de beelden konden we 309 bestuurlijke verslagen opmaken.

Er kwamen enkele nieuwe projecten, zoals de asbestinzameling aan huis met een gratis eerste afroep en de groepsaankoop regentonnen in samenwerking met SOLVA. 

Eind 2022 werd de 90 liter PMD-zak geïntroduceerd. Daarmee hopen we onze inwoners te stimuleren om nog beter te sorteren zodat het aandeel PMD in het restafval verder afneemt. De 90 liter zakken zijn verhoudingsgewijs goedkoper dan de 60 liter zakken. Deze laatste blijven wel nog in omloop.

2022 in focus