Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Je afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel je login aan!

  • by: IVLA
  • December 1st, 2022
  • Category:

Wat met GFT vanaf 2024?


In de media verschenen enkele berichten over GFT (groente-, fruit- en tuinafval) met de melding dat dit vanaf 2024 niet meer bij het restafval mag worden aangeboden. In onze regio verandert er voorlopig echter niks.

Selectieve inzameling GFT

In gemeenten die reeds een selectieve inzameling van GFT aanbieden, zal er inderdaad geen GFT meer bij het restafval mogen worden aangeboden vanaf 2024. In ons werkingsgebied is er echter nog geen selectieve inzameling van GFT. Dit komt er uiterlijk vanaf januari 2026.

Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 dat in mei 2023 definitief werd goedgekeurd, verplichtte een selectieve inzameling van GFT vanaf 2024. Voor de meeste intercommunales is het echter niet haalbaar om dit op zo'n korte termijn uit te werken. In ons geval zijn we in grote mate afhankelijk van de levertermijn voor vrachtwagens met een weegsysteem. OVAM bood dan ook de mogelijkheid om uitstel aan te vragen, tot uiterlijk januari 2026.

Ook IVLA diende een aanvraag tot uitstel in. Deze werd recent goedgekeurd. Hierdoor kunnen inwoners uit ons werkingsgebied hun GFT wel nog reglementair bij het restafval aanbieden. Van zodra de selectieve inzameling van GFT start, zal dit niet meer mogen. Daarover wordt nog uitgebreid gecommuniceerd.

OPGELET: dit uitstel geldt enkel voor huishoudens. Bedrijven moeten hun GFT wel verplicht apart sorteren vanaf 2024. Ook wie een evenement organiseert, moet GFT verplicht apart sorteren.

Alternatieven

Uiteraard willen we inwoners stimuleren om nu reeds zoveel mogelijk GFT uit het restafval te houden. Daarom zetten we in 2024 in op enkele flankerende maatregelen, zoals bv. infosessies rond thuiscomposteren en restjeskoken, een campagne tegen voedselverlies, ... 
Meer daarover kon je lezen in onze IVLA-VARIA.

Verder blijven we ook compostvaten aan een voordelig tarief aanbieden. Die kan je bestellen via onze infolijn 0800 90 270.

 

GFT