Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Je afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel je login aan!

  • by: IVLA
  • February 5th, 2022
  • Category:

Wijziging DIFTAR-tarief en minimumfactuur


Door de ontwikkelingen van de voorbije jaren worden het diftar-tarief en de minimumfactuur gewijzigd.

Diftar-tarief

De prijs voor de inzameling van restafval is de laatste jaren fors gestegen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om het diftar-tarief aan te passen. Vanaf 1 januari 2023 betaal je 0,32 euro per kilogram restafval  in plaats van 0,28 of 0,25 euro/kg (afhankelijk van de gemeente waar je woont*). Op die manier kunnen we blijven inzetten op het principe dat de vervuiler betaalt.

De kost per ophaling wijzigt niet. Deze is afhankelijk van de grootte van je container.

ProductTarief 2022Tarief 2023
Restafval per kilogram€ 0,28 of € 0,25*€ 0,32
Ophaling container 40 L€ 0,15€ 0,15
Ophaling container 120 L€ 0,30€ 0,30
Ophaling container 240 L€ 0,60€ 0,60
Ophaling container 1100 L€ 2,93€ 2,93
Minimumfactuur per jaar€ 14,16€ 9,00
Minimumfactuur per maand€ 1,18€ 0,75

Minimumfactuur

Anderzijds merken we de impact van de nieuwe blauwe zak sinds 2020. Onze inwoners sorteren een pak meer PMD, waardoor er minder afval in de diftarcontainers zit. Concreet gaat het om gemiddeld 10 kg per jaar meer PMD ten opzichte van 2019. Dit betekent dat we de minimumfactuur kunnen verlagen van 14,16 naar 9 euro per jaar. Zo willen we de inwoners blijven stimuleren om correct te sorteren. 

Met de minimumfactuur willen we ontwijkgedrag en sluikstort ontmoedigen. Het uitgangspunt is dat elk huishouden afval produceert en dus op regelmatige basis de diftarcontainer moet aanbieden. Wie dit niet doet, zal toch een minimumfactuur van 9 euro ontvangen indien het verbruik op jaarbasis lager ligt.

Enkele voorbeelden ter illustratie:

minimumfactuur

In deze voorbeelden gaan we uit van de ophalingskost voor een container van 120 liter.
Let wel: andere kosten zoals ophalingen op afroep en recyclageparkbezoeken staan los van de minimumfactuur. Het gaat enkel om de aanbieding van restafval.

In Zwalm is er ook een forfaitair afvalkrediet van 36 euro per jaar (of 3 euro per maand) waarmee burgers hun recyclageparkbezoeken en ophalingen aan huis van grofvuil en snoeihout kunnen betalen.

Indien de container slechts enkele maanden actief is (bv. in geval van een verhuis), geldt een minimumfactuur van € 0,75 per maand.
Een gezin dat bv. na 4 maanden verhuist, moet dus voor minstens € 3 restafval aangeboden hebben (4 x € 0,75). Is het verbruik lager, dan ontvangt het gezin toch de minimumfactuur van € 3 voor die periode.

90 liter PMD-zak

De verlaging van de minimumfactuur is een stimulans om goed te blijven sorteren, maar daar stopt het niet. Sinds kort bieden we ook een grotere PMD-zak van 90 liter aan. Uit de sorteeranalyse blijkt namelijk dat nog zo'n 22% PMD bij het restafval belandt. Vaak gaat het dan over grote folies die niet meer in de PMD-zak kunnen.

Naast het feit dat je er meer in kwijt kan, bieden de grotere zakken nog voordelen. Zo zullen de ophalingen efficiënter verlopen, omdat er minder zakken worden aangeboden. Bovendien zijn de zakken ook steviger.

Om het gebruik van de zakken te faciliteren en correct sorteergedrag te blijven aanmoedigen, bieden we de zakken verhoudingsgewijs iets goedkoper aan dan de standaardzakken van 60 liter.
Voor een rol PMD-zakken van 90 liter betaal je € 3,50. Er zitten 20 zakken op een rol.

De 90 liter zakken zijn verkrijgbaar bij de gekende kanalen.

 

* In sommige gemeenten gold een goedkoper tarief. Dit was een keuze van de betreffende besturen. Vanaf 2023 geldt een uniform tarief van 0,32 euro per kilogram restafval in alle gemeenten binnen ons werkingsgebied.