Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Je afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel je login aan!

Sorteerstraten

Hoe gebruik je een sorteerstraat?

Vanaf 1 januari 2023 kan je als bewoner van site Saffrou gebruik maken van de sorteerstraat. Dat is een groep ondergrondse afvalcontainers voor PMD, restafval en papier-karton.

Je kan enkel gebruik maken van de sorteerstraat die aan jouw wijk is toegewezen. Het gebruik van de sorteerstraat is verplicht. Er vindt geen huis-aan-huisophaling meer plaats voor PMD, restafval en papier-karton.

De ondergrondse containers worden geopend met je persoonlijke badge, die gekoppeld is aan je diftarrekening. Je ontvangt hiervan jaarlijks een factuur. 

Badge kwijt?
Je vraagt een nieuwe badge aan bij de IVLA-infolijn via 0800 90 270. Een nieuwe badge kost 10 euro. Je oude badge wordt geblokkeerd.
In geval van diefstal moet je dit ook aan de politie melden.

Verhuis?
Als je verhuist, geef je dat door aan de IVLA-infolijn via het nummer 0800 90 270. Je badge wordt geblokkeerd. Je diftarrekening wordt indien nodig vereffend.

Defecte of volle containers?
Als een ondergrondse container defect of vol is, kan je dit melden via de QR-code op de contianer, via de IVLA-infolijn 0800 90 270  of via e-mail naar meldpunt@ivla.be.

Neem je afval terug mee naar huis. Zo houden we samen de site proper en vermijd je een boete voor sluikstort.

Werkwijze ondergrondse containers

  1. Hou je badge voor de badgelezer.

LET OP: je hebt 6 seconden de tijd om de klep te openen. Na 6 seconden zal de klep niet meer opengaan en moet je je badge opnieuw aanbieden.

  1. Open de klep.

LET OP: Voor restafval kan je kiezen tussen 30 liter en 60 liter. Open de juiste klep na het aanbieden van je badge. Eens je de klep opent, wordt het tarief aangerekend.

  1. Deponeer je afval.

Restafval mag in een zakje, maar hoeft niet. De andere afvalsoorten deponeer je los. Let er wel op dat je papier en karton goed plooit. Zo kan er meer in de container.

  1. Sluit de klep.

Het afval valt in de ondergrondse container.