Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

 • Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

 • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Je afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel je login aan!

Grofvuil - op afroep

Over de dienstverlening

Bel naar de IVLA-infolijn 0800 90 270 of reserveer digitaal via uw persoonlijk portaal. Als je een aanvraag doet via de website krijg je automatisch een e-mail met de bevestiging van je aanvraag.

Let op:

 • Het grijze telefoontje op de afvalkalender duidt de laatste dag aan dat je kan reserveren voor een ophaling aan huis. 
 • Je kan maximum zes keer per jaar een ophaling voor grofvuil reserveren.

De juiste ophaaldag wordt meegedeeld bij de reservatie. Het grijze telefoontje op de afvalkalender duidt de laatste dag aan dat je kan reserveren voor een ophaling aan huis.

Plaats het afval op de dag van ophaling netjes gesorteerd buiten vóór 6u 's ochtends. Hou de doorgang op het voetpad vrij.

Je kan maximum zes keer per jaar een ophaling voor grofvuil reserveren.

Een ophaling aan huis van grofvuil kost € 30. Je vindt deze kosten steeds terug op je Diftar aanslagbiljet.

Het grofvuil gaat naar de verbrandingsovens van IVAGO voor energie- en warmterecuperatie.

Over grofvuil

Alle huishoudelijk afval dat niet selectief ingezameld wordt en dat niet in de donkergroene container kan, mag je als grofvuil aanbieden:

 • grote brandbare stukken,
 • plastic tuinmeubilair,
 • samengebonden oude tapijten,
 • plastic latten,
 • ...

Aandachtspunten:

 • Het grofvuil moet draagbaar zijn, max breedte van 1,5 meter en per stuk max. 25 kg.
 • Wat niet werd aangegeven, wordt niet meegenomen op de dag van de ophaling.
 • Ongesorteerd afval blijft staan.
 • Max. 3 m3 per oproep.
 • Klein afval dat in zakken kan, geef je mee via het systeem ‘extra huisvuilzakken’ en niet via de grofvuil ophaling.

Volgende zaken horen niet bij grofvuil:

 • alles wat selectief ingezameld wordt,
 • niet brandbare materialen,
 • zakken met klein afval,
 • huisvuil dat in een huisvuilcontainer kan,
 • isomo (piep- schuim),
 • elektrische apparaten,
 • stenen,
 • afbraakmateriaal zoals steengruis,
 • roofing,
 • WC ‘s,
 • lavabo’s,
 • steengoed zoals bloempotten,
 • vazen,
 • asbest,
 • autobanden,
 • medisch afval,
 • klein gevaarlijk afval,
 • bedrijfsafval en KMO-afval.

Zijn de goederen nog bruikbaar? Dan kan je ze schenken aan de Kringwinkel. Vaak halen zij de goederen gratis op aan huis. Informeer je op hun website.

Zijn de goederen niet meer bruikbaar? Dan kan je ze naar het recyclagepark brengen. De kosten hiervoor vind je terug op je Diftar aanslagbiljet.